VPS测评
主机推荐

傲游主机德国CN2 GIA线路VPS简单测试


注意:部分文章发布时间较长,可能存在未知因素,购买时建议先在本博客搜索商家名称,先充分了解商家动态。
文章目录

昨天我们分享过傲游主机新上了德国CN2 GIA线路KVM架构VPS主机的文章(产品及线路介绍),线路确实不错,VPS学院也去弄了个最低配置款,2G内存套餐,现在优惠后仅52.5元,顺便贴一下简单测试信息,给感兴趣的读者朋友做个参考。

基本信息

CPU内存和硬盘信息,2G内存,40GB硬盘,实际上后边的一键包测试也可以看到这些

IO/带宽测试

先使用常用一键包,可以看到IO和国际各个区域带宽,我买的这款机器带宽限制是入网100M出网50M

下面使用老鬼的一键包,多了国内各个地区的带宽测试

路由测试

先看去程,分别通过国内电信、联通和移动去程测试,首先是四川电信,去程可以看到59.43

然后是联通,联通走美国到德国,普通线路

移动同样是CN2线路

接着我们查看回程路由测试,在服务器中使用命令测试三网的回程信息。

----------------------------------厦门电信-----------------------------------
[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 中 ...
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 60 byte packets
 1 45.13.199.1 0.62 ms AS3214 德国 黑森州 法兰克福 riven.ee
 2 45.13.198.1 0.47 ms AS3214 德国 黑森州 法兰克福 riven.ee
 3 145.14.73.5 0.93 ms * 英国 cteurope.net
 4 59.43.180.105 4.33 ms AS4809 德国 黑森州 法兰克福 电信
 5 59.43.248.165 150.69 ms AS4809 中国 北京 电信
 6 59.43.188.93 151.22 ms AS4809 中国 北京 电信
 7 59.43.132.29 240.12 ms AS4809 中国 北京 电信
 8 59.43.17.30 178.42 ms AS4809 中国 广东 广州 电信
 9 59.43.98.210 196.73 ms AS4809 中国 福建 厦门 电信
10 27.159.81.250 185.02 ms AS133775 中国 福建 厦门 电信
11 *
12 117.25.141.106 316.15 ms AS133775 中国 福建 厦门 电信
13 *
14 *
15 117.28.254.129 207.01 ms AS133775 中国 福建 厦门 电信
[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 完成 !

-----------------------------------杭州联通-----------------------------------
[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 中 ...
traceroute to 101.71.241.238 (101.71.241.238), 30 hops max, 60 byte packets
 1 45.13.199.1 0.53 ms AS3214 德国 黑森州 法兰克福 riven.ee
 2 45.13.198.1 0.64 ms AS3214 德国 黑森州 法兰克福 riven.ee
 3 145.14.73.5 1.09 ms * 英国 cteurope.net
 4 59.43.180.105 1.69 ms AS4809 德国 黑森州 法兰克福 电信
 5 59.43.250.37 167.81 ms AS4809 中国 上海 电信
 6 59.43.246.189 155.47 ms AS4809 中国 上海 电信
 7 59.43.130.217 163.28 ms AS4809 中国 上海 电信
 8 59.43.130.166 154.89 ms AS4809 中国 上海 电信
 9 *
10 219.158.113.185 241.17 ms AS4837 中国 上海 联通
11 219.158.12.234 255.26 ms AS4837 中国 浙江 杭州 联通
12 *
13 101.69.245.162 249.72 ms AS4837 中国 浙江 杭州 联通
14 101.71.241.238 243.12 ms AS4837 中国 浙江 杭州 联通
[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 完成 !

-----------------------------------杭州移动-----------------------------------
[Info] 测试路由 到 浙江杭州移动 中 ...
traceroute to 112.17.0.106 (112.17.0.106), 30 hops max, 60 byte packets
 1 45.13.199.1 0.96 ms AS3214 德国 黑森州 法兰克福 riven.ee
 2 45.13.198.1 0.99 ms AS3214 德国 黑森州 法兰克福 riven.ee
 3 145.14.73.5 1.08 ms * 英国 cteurope.net
 4 59.43.180.105 1.51 ms AS4809 德国 黑森州 法兰克福 电信
 5 59.43.250.37 155.04 ms AS4809 中国 上海 电信
 6 59.43.187.85 245.24 ms AS4809 中国 上海 电信
 7 59.43.138.65 162.75 ms AS4809 中国 上海 电信
 8 59.43.80.90 155.54 ms AS4809 中国 上海 电信
 9 202.97.82.6 166.02 ms AS4134 中国 浙江 杭州 电信
10 *
11 221.183.54.213 159.91 ms AS9808 中国 浙江 杭州 移动
12 221.183.25.153 166.36 ms AS9808 中国 浙江 杭州 移动
13 *
14 *
15 111.1.36.42 175.50 ms AS56041 中国 浙江 杭州 移动
16 112.17.0.106 161.28 ms AS56041 中国 浙江 杭州 移动
[Info] 测试路由 到 浙江杭州移动 完成 !

通过上面的测试信息可见,回程三网均为CN2线路

Ping测试

由于部落主要关注国内访问质量,所以ping选择了中国大陆,港澳台和亚洲部分地区测试

其他

各种简单测试下来这个德国CN2 GIA线路质量还是非常不错的,媲美美国同类线路,国内三网电信和移动访问优于联通,主机的IO和带宽都还算不错。

官方网站:https://www.aoyouhost.com/

测试IP:45.13.199.51

优惠码:75GERCN2

  赞(0) 打赏
  未经允许不得转载:VPS学院 » 傲游主机德国CN2 GIA线路VPS简单测试

  觉得文章有用就打赏一下文章作者

  支付宝扫一扫打赏

  微信扫一扫打赏

  '); })();